Make your own free website on Tripod.com

Harlekiini peippo

Koti ] [ Harlekiini peippo ] Kanarialinnun historia ja lajiesittely ] Kultatiikeripeippo ] Helmi-seeprapeippo ] Vahanokka - St Helen Waxbill ] Undulaatit ] Undulaatin kasvatus.. ]


Home
Undulaatit
Kanariat
Kultatiikeripeippo
Helmiseeprapeippo
Vahanokka
Harlekiinipeippo

Harlekiinipeippo - lajiesittely

Harlekiini peippo
Harlekiini peippojen perinnöllisyys

Kuvia olemme saaneet käyttää luvalla, ja kuvan omistajan nimi on aina kuvan alla.
Kiitoksia Teille kaikille tästä ihanasta materiaalista!
Tämä olisi suhteellisen väritön julkaisu ilman teidän panostanne.
KIITOS!

Kuten jo aikaisemmin kerroin, luonnossa esiintyy kolme eri värimuunnosta, eli on olemassa musta-, puna- ja keltanaamiollisia lintuja. (keltainen on oikeastaan oranssin värinen) Taustalla on varmasti kokonainen mutaatiosarja, mikä on säilynyt luonnonkannassa. Tämä on sinänsä jo vähän poikkeavaa, koska luonnossa usein esiintyvät mutaatiot karsiutuvat nopeasti pois tai eivät säily sekoituksen ansiosta ollenkaan.
Ihmisten parissa mutaatiot voivat säilyä paremmin tai tämä luonnon värijakauma voi vinoutua. Toisaalta olisi kyllä sääli, jos ihmisten toiminnan ansioista jokunen värimuunnos tai koko alkuperäisväri kuolisi kokonaan pois, vaikkapa muodin tai mieltymysten takia. On siis pyrittävä siihen, että luonnon värivaihtelu säilyisi.
Tästä syystä meidän on perehdyttävä vähän linnun genetiikkaan. Nyt voisi seurata pitkä selostus linnun perinnöllisyydestä, mutta yritän esittää asian mahdollisimman yksinkertaisesti ja keskityn vain ns. nyrkkisääntöihin. Kenellekään ei tarvitse tulla  semmoista tunnetta, että ollaan taas menossa lukion biologiantunnille.
Tarkemmat tiedot ovat saatavissa internetistä:

Kuva: Janne Madetoja FIN

esim.: engl.kieli: http://luvsbirds.freehomepage.com/catalog.html
esim.: saks.kieli: http://www.gouldamadinen.de/g_erbe.htm
                        http://www.gouldamadine.de/inhalt/sk.htm

Joudun nyt käyttämään määrättyjä lyhenteitä:
MN - MustaNaamio
PN - PunaNaamio
KN - KeltaNaamio
PN/MN Punanaamio, jolla on piilevä MN:n tekijä.
PN/- Punanaamio, ei ole piilevänä mitään

 

1,0 Urokset
0,1 Naaraat

 Henk Lomulder, Holland
http://www.voliere.info/dgw/

On myös huomautettava , että kaavat ja säännöt ovat typistettyjä, eli vain suuntaa-antavia, eivätkä ole missään mielessä yleispäteviä. Minä, kuten monet muut harrastajat, en ole genetiikan ekspertti, mutta me tarvitsemme jotakin suunta-antavaa tietoa. Koko asia on todella erittäin kompleksi ja monimutkainen, ja liika tieto veisi meitä vain harhaan, kun tarkoitus on vain, että haluamme edesauttaa sitä, että meidän linnuissamme säilyisi tämä luonnon värien monipuolisuus.
  1. Nyrkkisääntö

Keltanaamiolliset linnut ovat geneettisesti punanaamiollisia, joilla on ylimääräinen mutaatiotekijä, eli se on punanaamiollisten lintujen erikoismuunnos.

  1. Nyrkkisääntö
  2. Musta- ja punanaamion tekijä on sukupuolikromosomiin sidonnainen.

  3. Nyrkkisääntö

Kun puna-naamiotekijä ja mustanaamiotekijä yhdistyvät, punainen naamio tulee näkyviin, eli se on dominoiva

 

Musta- ja punanaamiollisten lintujen perinnöllisyys perustuu tähän karkeaan kaavaan. Punainen Y on nyt tämä Y- kromosoomissa oleva punanaamiotekijä. Mehän kaikki tiedämme linnuissa sukupuolikromosomi-merkit ovat toisinpäin kuin esim. ihmisillä, joilla se on uros YX ja naaras XX
Kaava nro.: 1 Kaava nro.: 1


Tästä kaavasta näkee, että kaikki syntyneet urokset ovat ilmiasultaan punanaamiolliset, mutta niillä on piilevänä mustanaamiotekijä. Kaikki naarat ovat puhtaita mustanaamiollisia, eikä niillä ole piileviä ominaisuuksia, tämän takia on keno-viivan takana merkintä " ---".
Kaavassa uros on aina vasemmalla ja naaras oikealla puolella. Tämä yhdistelmä, eli punanaamio-naaras ja mustanaamio-uros olisi kaikista yksinkertaisin ja selkein yhdistelmä. Kun yhdistelmä on toisinpäin, eli punanaamiolintu on uros ja naaras on mustanaamiolintu, tilanne on jo vähän vaikeampi, koska me emme tiedä, onko tämä punanaamio-uros PN/PN tai PN/MN eli onko sillä mustanaamiotekijä piilevänä, koska molemmat linnut ovat ihan saman näköisiä. Tästä syystä on aina tärkeää, että otetaan selvää lintujen alkuperästä tai pyydetään alkuperäistodistus, missä on piilevät ominaisuudet merkitty. Näin tehdään muualla maailmassa.
Kaava nro.: 2

Jos me emme tiedä uroksen alkuperästä ja sen perintötekijöistä, tulos voisi olla myös tämän kaavan mukainen:
Kaava nro.: 3

 

 

Keltanaamiolliset linnut:
Kuten jo aikaisemmin kerroin, on keltanaamio vain punanaamiotekijän muunnos. Keltanaamiotekijä on resessiivinen ja punanaamio dominoiva. Kun tekijät osuvat yhteen punanaamiotekijä on hallitseva eli näkyvissä ja keltainen tekijä on piilevä tai peittyvä.
Nyt voidaan periaatteessa sanoa, että kaikki edellä mainitut kaavat pitävät myös keltanaamion kohdalla paikkansa, eli punanaamion tilalle tulisi nyt vain keltanaamion merkki tai kuva, näin yksinkertaista se valitettavasti vain ei ole. Yhdistelmässä mustanaamio +keltanaamio tulevat kaikki mustanaamiolliset saman säännön mukaisesti näkyviin, mutta kelta- punanaamion jakauma noudattelee toista sääntöä.
  1. Nyrkkisääntö: Kun keltanaamiotekijä ja punanaamiotekijä osuvat yhteen, punanaamio-tekijä on hallitseva, eli näkyvissä.

Mielenkiintoiseksi kuvio menee, kun yhdistetään kelta- ja mustanaamiolliset linnut. Sukupuolisidonnaisen perintökaavan mukaan molemmissa yhdistelmissä tulos on erilainen.

Tapaus -A - ssa syntyy kelta- +punanaamioyhdistelmässä vain punanaamiollisia poikasia. Tapaus –B-ssa taas on se etu, että sukupuoli on heti nähtävissä. Kaaviossa on muuten uros aina vasemmalla ja naaras oikealla puolella.
Valko- ja lilavärinen rinta

Tämä mutaatio on ns. puutosmutaatio. Syvän sininen rinta-alue on "laimennettu" ja se tulee lilan värisenä näkyviin. Sama mutaatio ei ole kovin paljon vaikuttanut muihin väreihin. Hankalaa on tässä mutaatiossa se, että ainoa selkeä sukupuoliero; rinnan tumman violetin tai sinisen sävy on nyt muuttunut, ja eroa ei ole enää nähtävissä. Lilanväristen lintujen kohdalla on tapahtunut vielä toinen "laimennus" mutaatio ja tulos on valkorintainen lintu. Eli lilarinta +valkorinta yhdistelmässä syntyy vain lilarintaisia poikasia, joilla on peittävä ominaisuus valkorintaisuuteen. Kysymys on siis kahdesta eri mutaatiosta. Tekijä on resessiivinen, eli peittävämpi suhteessa alkuperäiseen eli tummaan sinirintaiseen muotoon. Tässä perintökaavassa on unohdettava kaikki sukupuolisidonnaiset säännöt kuten naamiovärien periytyminen, kaava menee ihan Mendelin resessiivisten ominaisuuksien mukaan

Tässä on vielä kerran korostettava, että annetut kaavat ovat ns. nyrkkisääntöjä, asia on käyttänössä paljon monimutkaisempi. On olemassa mustanaamiollisia lintuja , jotka periytyvät kuin punanaamaiset ja on kaksi eri mustanaamiollista lintumuunnosta , joiden perinnöllisyyskaava on toisistaan poikkeava.

Muita mutaatioita Nämä mutaatiot eivät ole vielä yleisiä Suomessa,
-sini-pastelli
-sukupuolisidonnainen keltainen
-resessiivi keltainen
-sininen
-sukupuolisidonnainen hopea (valkoinen mahdollinen)
-resessiivi hopea (valkoinen mahdollinen)

Karkeasti voidaan sanoa, että kaikki em. mutaatiot ovat resessiivisiä suhteessa alkuperäisiin väreihin.

Keltaiset

Punanaamio Harlekiini

Valkorinta

Keltanaamio

Kuvat Henk Lomulder, Holland  http://www.voliere.info/dgw/
ja jolta olemme saaneet luvan kuvien käyttöön.

Lintulinkkejä:
Die Gouldamadine 
http://www.ladygouldianfinch.com/
http://mygouldianaviary.tripod.com/gouldianfinch/